2017 оны зуны тогтмол нислэгийн цагийн хуваарь

НИСЭХ БУУДАЛ:        ОГНОО:      

Нислэгийн чиглэл Аялалын
дугаар
Агаарын
тээвэрлэгч
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Хүчинтэй
хугацаа
Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 09:15 10:55 2017.03.29 - 2017.10.28
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:20 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 19:25 06:35 19:25 06:35
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 2017.07.07 - 2017.08.25
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 19:25 06:35
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 10:00 13:00 10:00 13:00 2017.06.25 - 2017.09.03
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 05:00 14:30 05:00 14:30
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 10:00 13:00 2017.07.11 - 2017.08.30
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:00
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-223 06:10 08:25 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 2017.03.26 - 2017.10.28
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-224 09:30 12:00 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:25 00:40 2017.06.19 - 2017.08.29
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 01:40 04:10
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:45 01:00 22:55 01:10 2017.07.01 - 2017.08.31
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 06:25 10:55 06:25 10:55 06:20 10:50 06:25 10:55 2017.03.26 - 2017.10.27
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 12:05 16:45 12:05 16:45 12:00 16:40 12:05 16:45
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 13:00 17:30 2017.06.05 - 2017.09.25
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 18:30 23:10
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 13:00 17:30 13:00 17:30 2017.07.01 - 2017.08.30
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 18:30 23:10 18:30 23:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:55 13:40 07:55 13:40 07:55 13:40 2017.03.27 - 2017.10.27
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:10 14:40 19:10 14:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:55 13:40 2017.06.04 - 2017.09.24
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:55 13:40 2017.07.01 - 2017.09.23
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:55 13:40 2017.07.04 - 2017.08.29
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-503 13:45 19:30 13:45 19:30 2017.07.01 - 2017.08.31
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-504 20:30 01:00 20:30 01:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:45 12:50 08:45 12:50 08:45 12:50 08:45 12:50 08:45 12:50 08:45 12:50 2017.03.26 - 2017.10.28
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 16:50 14:20 16:50 14:20 16:50 14:20 16:50 14:20 16:50 14:20 16:50
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:45 12:50 2017.05.17 - 2017.09.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 16:50
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 20:20 00:25 00:25 20:20 00:25 2017.06.02 - 2017.06.08
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05 01:35 04:05 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 20:20 00:25 00:25 2017.06.22 - 2017.07.01
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 06:05 10:35 12:00 16:30 2017.06.22 - 2017.10.26
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 11:30 14:30 17:30 20:30
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-411 10:35 13:40 08:35 11:40 2017.03.26 - 2017.10.28
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-412 14:40 19:05 12:50 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.07.01 - 2017.07.09
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:20 2017.06.25 - 2017.08.28
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.06.12 - 2017.06.13
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.07.03 - 2017.07.11
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.07.26 - 2017.07.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 20:20 00:25 20:20 00:25 20:20 00:25 20:20 00:25 20:20 00:25 00:25 2017.08.01 - 2017.08.14
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-307 01:35 04:05 01:35 04:05 01:35 04:05 01:35 04:05 01:35 04:05 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 20:20 00:25 2017.08.15 - 2017.08.19
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.08.19 - 2017.08.28
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 00:35 20:35 2017.08.13 - 2017.08.14
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:45 04:15
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-4113 08:35 11:40 2017.09.27 - 2017.09.27
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-4123 12:50 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 12:50 16:50 2017.09.30 - 2017.09.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 20:35 23:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 18:20 22:25 18:20 22:25 18:20 22:25 2017.10.01 - 2017.10.07
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 02:25 23:55 02:25 23:55 23:55 02:25
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:20 00:25 2017.10.09 - 2017.10.10
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:05
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:55 13:40 2017.10.01 - 2017.10.22
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 14:15 16:35 14:15 16:35 14:15 16:35 2017.03.26 - 2017.10.28
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 17:35 20:05 17:35 20:05 17:35 20:05
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 09:55 11:15 09:55 11:15 09:55 11:15 2017.03.26 - 2017.10.28
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 12:15 13:55 12:15 13:55 12:15 13:55
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 09:55 11:15 09:55 11:15 09:55 11:15 09:55 11:15 2017.05.15 - 2017.08.30
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 12:15 13:55 12:15 13:55 12:15 13:55 12:15 13:55
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 05:40 07:40 05:40 07:40 05:40 07:40 05:40 07:40 2017.03.26 - 2017.10.28
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 08:10 12:10 08:10 12:10 08:10 12:10 08:10 12:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 13:00 14:40 13:00 14:40 13:10 14:50 13:15 14:50 2017.03.26 - 2017.10.28
ХОВД - УЛААНГОМ MNG-83 15:10 15:40 15:10 15:40 15:20 15:50 15:20 15:50
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-84 16:10 20:00 16:10 20:00 16:20 20:10 16:20 20:10
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 05:45 07:15 13:10 14:40 05:45 07:15 15:30 17:00 05:45 07:15 09:30 11:00 20:40 22:10 2017.05.15 - 2017.08.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 07:45 09:20 15:10 16:40 07:45 09:20 17:30 19:00 07:45 09:20 11:30 12:50 22:40 00:10
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:35 11:00 09:35 11:00 07:40 09:00 2017.03.26 - 2017.10.28
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 12:40 11:30 12:40 09:30 11:00
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MNG-75 05:30 07:00 05:30 07:00 05:30 07:00 11:30 13:00 05:30 07:00 05:30 07:00 05:30 07:00 2017.05.15 - 2017.08.31
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MNG-76 07:30 09:00 07:30 09:00 07:30 09:00 13:30 15:00 07:30 09:00 07:30 09:00 07:30 09:00
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 09:45 11:25 13:25 15:00 09:30 11:10 2017.05.15 - 2017.08.31
ХОВД - УЛААНГОМ MNG-83 11:55 12:25 15:30 16:00 11:40 12:10
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-84 12:55 16:45 16:30 20:15 12:40 16:30
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 14:15 16:35 2017.05.15 - 2017.08.31
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 17:35 20:05
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MNG-91 05:50 07:40 05:50 07:40 2017.09.01 - 2017.10.28
ДОНОЙ - АЛТАЙ MNG-91 08:10 08:40 08:10 08:40
АЛТАЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-92 09:10 11:10 09:10 11:10
ЧИНГИС ХААН - Манжуур MML881 14:10 16:10 14:10 16:10 14:10 16:10 14:10 16:10 14:10 16:10 2017.03.26 - 2017.10.28
Манжуур - ЧИНГИС ХААН MML882 16:50 19:25 16:50 19:25 16:50 19:25 16:50 19:25 16:50 19:25
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MML-111 06:30 07:50 06:30 07:50 06:30 07:50 06:30 07:50 06:30 07:50 06:30 07:50 06:30 07:50 2017.06.26 - 2017.09.03
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MML-112 08:20 09:40 08:20 09:40 08:20 09:40 08:20 09:40 08:20 09:40 08:20 09:40 08:20 09:40
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML-131 10:10 11:40 10:10 11:40 10:10 11:40 10:10 11:40 10:10 11:40 10:10 11:40 10:10 11:40 2017.06.26 - 2017.09.03
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML-132 12:10 13:30 12:10 13:30 12:10 13:30 12:10 13:30 12:10 13:30 12:10 13:30 12:10 13:30
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML-191 07:30 09:30 07:30 09:30 2017.03.26 - 2017.05.08
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML-192 10:00 11:45 10:00 11:45
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 15:45 17:05 15:45 17:05 2017.03.26 - 2017.06.23
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 17:35 19:15 17:35 19:15
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 14:40 16:00 14:40 16:00 2017.06.26 - 2017.10.28
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 16:30 18:10 16:30 18:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 07:20 09:10 2017.03.26 - 2017.06.23
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 09:40 10:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 11:00 14:25
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 13:20 15:10 13:20 15:10 06:20 08:10 06:20 08:10 13:40 15:30 2017.06.27 - 2017.10.28
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 15:40 16:20 15:40 16:20 08:40 09:20 08:40 09:20 16:00 16:40
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 17:00 20:25 17:00 20:25 10:00 13:25 10:00 13:25 17:20 20:45
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 07:20 09:30 07:20 09:30 07:20 09:30 2017.03.26 - 2017.06.25
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 11:25 14:50 11:25 14:50 11:25 14:50
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 06:20 08:30 06:10 08:20 2017.06.26 - 2017.10.28
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 09:00 09:45 08:50 09:35
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 10:25 13:50 10:25 13:50
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 06:40 08:50 06:40 08:50 06:40 08:50 06:40 08:50 11:00 13:10 2017.06.27 - 2017.10.28
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MML182 09:20 12:45 09:20 12:45 09:20 12:45 09:20 12:45 13:40 17:05
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 15:00 17:00 15:20 17:20 2017.05.09 - 2017.05.31
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML-192 17:30 19:15 17:50 19:35
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 07:30 09:30 07:30 09:30 2017.06.01 - 2017.06.25
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 10:00 11:45 10:00 11:45
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 06:40 08:40 06:40 08:40 2017.06.26 - 2017.07.03
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 09:00 10:40 09:00 10:40
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 12:20 14:10 2017.03.26 - 2017.05.08
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 14:40 15:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 16:00 19:25
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 07:30 09:20 2017.05.09 - 2017.05.31
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 09:50 10:30
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 11:10 14:35
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 12:20 14:10 2017.06.01 - 2017.06.26
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 14:40 15:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 16:00 19:25
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 13:20 15:30 2017.05.14 - 2017.06.25
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 16:00 16:45
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 17:25 20:45
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 12:20 14:30 2017.03.26 - 2017.05.08
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 15:00 15:45
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 16:25 19:40
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 07:30 09:40 2017.05.09 - 2017.05.31
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 10:00 10:45
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 11:25 14:50
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 12:20 14:30 2017.06.01 - 2017.06.25
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 15:00 15:45
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 16:25 19:40
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 12:20 14:30 2017.05.14 - 2017.06.25
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MML182 15:00 18:25
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 12:20 14:30 2017.03.26 - 2017.05.13
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 15:00 15:45
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 16:25 19:40
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 22:00 23:30 22:00 23:30 2017.06.22 - 2017.10.28
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 00:20 01:50 00:20 01:50
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 05:05 07:00 2017.07.07 - 2017.08.25
ДОНОЙ - АЛТАЙ MML191 07:20 08:00
АЛТАЙ - ДОНОЙ MML192 08:20 09:00
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 09:20 11:05
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 06:40 08:40 2017.07.10 - 2017.08.25
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 09:00 10:40
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 06:40 08:40 06:40 08:40 2017.08.28 - 2017.10.28
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 09:00 10:40 09:00 10:40
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 06:00 19:00 06:00 19:00 19:00 06:00 19:00 06:00 2017.03.26 - 2017.10.28
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 19:00 06:00 19:00 19:00 06:00 06:00 2017.05.31 - 2017.09.18
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-0867 19:55 22:30 19:55 22:30 19:55 22:30 19:55 22:30 19:55 22:30 19:55 22:30 2017.03.26 - 2017.04.30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-0868 23:55 04:00 04:00 23:55 23:55 04:00 23:55 04:00 23:55 04:00 23:55 04:00
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-8867 07:55 10:25 07:55 10:25 07:55 10:25 07:55 10:25 2017.07.09 - 2017.08.30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8868 11:55 16:00 11:55 16:00 11:55 16:00 11:55 16:00
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-0867 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 2017.05.01 - 2017.06.04
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-0868 23:10 03:20 03:20 23:10 23:10 03:20 23:10 03:20 23:10 03:20 23:10 03:20
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-0867 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 19:10 21:45 2017.06.05 - 2017.10.28
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-0868 23:15 03:25 03:25 23:15 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-9867 07:55 10:25 07:55 10:25 07:55 10:25 2017.07.02 - 2017.07.05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-9868 11:55 16:00 11:55 16:00 11:55 16:00
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-0867 19:10 21:45 2017.06.06 - 2017.09.26
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-0868 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-9867 20:05 22:40 2017.09.04 - 2017.09.26
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-9868 00:05 04:10
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-9867 07:55 10:25 07:55 10:25 07:55 10:25 2017.09.01 - 2017.09.06
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-9868 11:55 16:00 11:55 16:00 12:45 16:50
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-901 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 2017.03.26 - 2017.10.28
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-902 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-955 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 2017.07.01 - 2017.09.15
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-956 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45
ИСТАНБУЛ - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-342 19:10 03:15 19:10 03:15 19:10 03:15 2017.03.26 - 2017.10.28
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ЧИНГИС ХААН TK-342 04:15 10:05 04:15 10:05 04:15 10:05
ЧИНГИС ХААН - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-343 11:05 13:30 11:05 13:30 11:05 13:30
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ИСТАНБУЛ TK-343 14:30 17:25 14:30 17:25 14:30 17:25
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.
Утас: 976-11-283054

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Банкний үйлчилгээ

Голомт банк
Утас:+976-11-283205, 285534
Худалдаа хөгжлийн банк
Утас: +976-70049714 Дэлгэрэнгүй

Утасны оператор

Мобиком ХХК
Утас:+976-75759944-3220
Скайтель ХХК
Утас:+976-76112050

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.
Утас: 1900-1991

Дэлгэрэнгүй

TOM N TOMS

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
Утас: +976-99117569

Дэлгэрэнгүй

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.