2018 оны зуны тогтмол нислэгийн цагийн хуваарь

НИСЭХ БУУДАЛ:        ОГНОО:      

Нислэгийн чиглэл Аялалын
дугаар
Агаарын
тээвэрлэгч
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Хүчинтэй
хугацаа
Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 09:15 10:55 2018.03.25 - 2018.10.26
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:30 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 06:45 19:40 06:55 19:35
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 2018.07.06 - 2018.09.01
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 19:25 06:35
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 09:40 13:00 2018.06.27 - 2018.09.06
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-223 06:10 08:25 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 2018.03.25 - 2018.10.27
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-224 09:30 12:00 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:25 00:40 2018.06.04 - 2018.09.25
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 01:40 04:10
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:45 01:00 2018.06.06 - 2018.08.30
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:55 01:10 2018.07.07 - 2018.08.26
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 2018.03.25 - 2018.10.26
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 13:00 17:30 2018.03.26 - 2018.10.22
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 18:30 23:10
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.03.25 - 2018.05.29
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:20 12:30 2018.03.28 - 2018.05.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 2018.06.06 - 2018.08.29
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:20 12:30 2018.09.05 - 2018.10.24
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.06.01 - 2018.08.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.09.01 - 2018.10.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 07:30 12:05 07:30 12:05 2018.03.25 - 2018.10.25
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 13:05 16:10 13:05 16:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 2018.03.25 - 2018.10.26
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 2018.07.03 - 2018.09.25
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 2018.06.02 - 2018.09.29
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-503 13:35 19:30 13:35 19:30 13:35 19:30 2018.07.02 - 2018.08.30
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-504 20:30 01:05 20:30 01:05 20:30 01:05
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 2018.07.03 - 2018.08.29
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.05.03 - 2018.05.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.06.07 - 2018.06.28
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 2018.06.03 - 2018.06.18
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 20:15 20:15 00:25 20:15 00:25 00:25 2018.06.23 - 2018.06.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 12:55 17:30 2018.06.06 - 2018.06.13
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 18:35 21:40
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:55 18:35 2018.06.20 - 2018.06.27
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.07.05 - 2018.07.25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 00:25 20:15 2018.07.01 - 2018.07.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.07.02 - 2018.07.10
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 2018.07.01 - 2018.07.08
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 2018.07.21 - 2018.08.01
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.07.25 - 2018.07.26
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 11:25 15:30 2018.07.31 - 2018.07.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 16:30 19:10
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:55 18:35 2018.07.04 - 2018.07.25
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 07:50 09:15 05:30 07:00 07:50 09:15 07:50 09:15 2018.03.25 - 2018.06.30
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 10:15 11:45 08:00 09:30 10:15 11:45 10:15 11:45
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 13:10 15:50 13:10 15:50 13:10 15:50 2018.03.25 - 2018.05.31
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 16:50 19:20 16:50 19:20 16:50 19:20
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 11:00 12:40 11:00 12:40 11:00 12:40 2018.06.01 - 2018.10.27
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 13:40 15:20 13:40 15:20 13:40 15:20
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 13:30 15:30 2018.03.25 - 2018.05.31
ӨЛГИЙ - ХОВД MNG-98 16:00 17:30
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-98 18:00 20:40
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 07:00 09:00 2018.03.25 - 2018.05.31
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 09:30 13:30
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 14:00 15:50 2018.03.25 - 2018.05.31
ХОВД - УЛААНГОМ MNG-84 16:20 16:50
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-84 17:20 21:00
ЧИНГИС ХААН - АЛТАЙ MNG-61 11:30 13:30 13:30 15:30 2018.03.25 - 2018.05.31
АЛТАЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-62 14:00 16:00 16:00 18:00
ЧИНГИС ХААН - БАЯНХОНГОР MNG-81 16:30 18:00 2018.03.25 - 2018.03.31
БАЯНХОНГОР - ЧИНГИС ХААН MNG-82 18:30 20:00
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 18:30 20:00 2018.03.25 - 2018.03.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 20:30 22:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:35 11:00 09:35 11:00 07:40 09:00 2018.03.25 - 2018.04.30
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 12:40 11:30 12:40 09:30 11:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:30 11:00 2018.05.01 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 13:00
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 2018.06.05 - 2018.08.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MNG-75 17:40 19:00 05:30 07:00 17:40 19:00 17:40 19:00 17:40 19:00 2018.06.01 - 2018.08.31
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MNG-76 19:30 21:00 07:30 09:00 19:30 21:00 19:30 21:00 19:30 21:00
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MNG-75 14:05 15:30 2018.07.01 - 2018.08.01
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MNG-76 16:00 17:25
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:50 11:30 2018.06.01 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 12:00 13:30
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 07:40 09:00 2018.05.01 - 2018.05.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 09:30 11:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:35 11:00 2018.05.01 - 2018.05.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 12:40
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 07:50 09:15 05:30 07:00 07:50 09:15 07:50 09:15 2018.07.01 - 2018.10.27
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 10:15 11:45 08:00 09:30 10:15 11:45 10:15 11:45
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 12:15 14:15 12:30 14:30 2018.06.01 - 2018.06.03
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 14:40 18:45 15:00 19:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 08:20 09:50 2018.06.01 - 2018.08.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 10:20 11:45
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 07:40 09:00 2018.06.01 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MNG-95 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MNG-96 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:20 12:50
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 16:00 17:30 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 2018.06.01 - 2018.06.04
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 18:00 19:30 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 04:00 06:00 2018.06.04 - 2018.06.04
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MNG-98 06:30 07:00
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:30 11:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 12:30 14:20 2018.06.02 - 2018.06.02
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 14:50 18:40
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 19:10 21:00 2018.06.02 - 2018.06.02
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 21:30 01:30
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 05:35 06:35 05:35 06:35 05:35 06:35 05:35 06:35 2018.06.05 - 2018.10.27
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:05 10:05 07:05 10:05 07:05 10:05 07:05 10:05
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 07:50 09:00 07:50 09:00 07:50 09:00 2018.06.05 - 2018.10.27
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 15:50 16:50 15:50 16:50 15:50 16:50 2018.06.05 - 2018.10.27
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 17:20 20:10 17:20 20:10 17:20 20:10
ЧИНГИС ХААН - Манжуур MML881 15:10 17:30 15:10 17:30 15:10 17:30 2018.03.25 - 2018.10.27
Манжуур - ЧИНГИС ХААН MML882 18:20 20:50 18:20 20:50 18:20 20:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 15:00 16:30 15:00 16:30 2018.03.25 - 2018.06.24
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 17:20 18:50 17:20 18:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 13:50 15:20 13:50 15:20 2018.06.25 - 2018.10.27
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 16:10 17:50 16:10 17:50
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MML-111 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 2018.06.25 - 2018.09.02
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MML-112 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML-131 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 2018.06.25 - 2018.09.02
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML-132 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 07:00 08:40 07:00 08:40 2018.03.25 - 2018.06.24
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 09:10 10:45 09:10 10:45
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 06:30 08:10 06:30 08:10 2018.06.25 - 2018.10.27
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 08:40 10:20 08:40 10:20
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 11:40 13:20 12:20 14:00 2018.03.25 - 2018.06.24
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 13:40 15:30 14:20 16:10
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 17:35 19:10 17:35 19:10 2018.06.25 - 2018.10.27
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 19:30 21:20 19:30 21:20
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 07:00 09:00 07:00 09:00 2018.03.25 - 2018.06.24
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 09:20 11:20 09:20 11:20
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 06:10 08:10 06:10 08:10 2018.06.25 - 2018.10.27
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 08:30 10:25 08:30 10:25
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 12:20 14:40 06:50 09:10 2018.03.25 - 2018.06.24
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MML182 15:00 15:50 09:30 10:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML182 16:20 20:00 10:50 14:30
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 06:05 08:30 11:00 13:20 06:10 08:30 06:05 08:30 06:05 08:30 06:05 08:30 2018.06.25 - 2018.10.27
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MML182 08:50 09:40 13:40 14:30 08:50 09:40 08:50 09:40 08:50 09:40 08:50 09:40
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML182 10:20 14:00 15:10 18:50 10:20 14:00 10:20 14:00 10:20 14:00 10:20 14:00
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML-121 06:20 08:40 06:20 08:40 06:20 08:40 2018.03.25 - 2018.06.24
ӨЛГИЙ - ХОВД MML-121 09:00 09:50 09:00 09:50 09:00 09:50
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML-122 10:20 14:00 10:20 14:00 10:20 14:00
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML161 06:50 09:00 06:50 09:00 2018.03.25 - 2018.06.24
ХОВД - УЛААНГОМ MML161 09:20 10:10 09:20 10:10
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 10:40 14:20 10:40 14:20
УЛААНГОМ - ХОВД MML-121 10:50 13:00 06:40 08:50 10:50 13:00 10:50 13:00 06:40 08:50 14:30 16:40 2018.06.25 - 2018.10.27
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML-122 13:20 17:05 09:10 12:50 13:20 17:05 13:20 17:05 09:10 12:50 17:10 20:40
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-213 20:00 21:30 2018.03.25 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-214 22:00 23:30
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-211 08:10 09:40 08:10 09:40 07:20 08:50 2018.03.25 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MML-211 10:10 10:40 10:10 10:40 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MML-212 11:10 11:40 11:10 11:40 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-212 12:10 13:40 12:10 13:40 11:20 12:50
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 06:00 19:00 06:00 19:00 19:00 06:00 19:00 06:00 2018.03.25 - 2018.10.27
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 19:00 06:00 19:00 19:00 06:00 06:00 2018.05.30 - 2018.09.16
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:10 08:45 07:10 08:45 07:10 08:45
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 19:00 06:00 2018.09.17 - 2018.09.23
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:10 08:45
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 2018.03.25 - 2018.10.27
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25 03:25 23:15 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:05 21:45 2018.05.29 - 2018.06.30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-8867 20:05 22:40 20:05 22:40 2018.05.28 - 2018.06.30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8868 00:05 04:15 00:05 04:15
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-8867 22:05 00:40 00:40 22:05 00:40 22:05 00:40 22:05 2018.07.01 - 2018.08.31
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8868 02:10 06:20 02:10 06:20 01:50 06:00 02:10 06:20
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:05 21:45 2018.07.01 - 2018.08.31
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-901 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 2018.03.25 - 2018.10.27
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-902 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-955 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 15:15 17:30 2018.07.01 - 2018.09.15
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-956 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45
ИСТАНБУЛ - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-342 19:10 03:15 19:10 03:15 19:10 03:15 2018.03.26 - 2018.10.27
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ЧИНГИС ХААН TK-342 04:15 10:05 04:15 10:05 04:15 10:05
ЧИНГИС ХААН - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-343 11:05 13:30 11:05 13:30 11:05 13:30
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ИСТАНБУЛ TK-343 14:30 17:25 14:30 17:25 14:30 17:25
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-411 08:35 11:40 08:35 11:40 2018.03.25 - 2018.10.27
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-412 12:50 17:00 12:50 17:00
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-4113 09:15 12:20 08:35 11:40 2018.06.01 - 2018.06.30
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-4123 13:20 17:40 13:00 17:10
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-4113 09:15 12:20 08:35 11:40 2018.07.01 - 2018.07.31
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-4123 13:20 17:55 13:00 17:35
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН AGU-909 14:00 15:00 14:40 15:40 2018.06.09 - 2018.10.27
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ AGU-910 16:00 17:00 16:40 17:40
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.
Утас: 976-11-283054

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Банкний үйлчилгээ

Голомт банк
Утас:+976-11-283205, 285534
Худалдаа хөгжлийн банк
Утас: +976-70049714 Дэлгэрэнгүй

Утасны оператор

Мобиком ХХК
Утас:+976-75759944-3220
Скайтель ХХК
Утас:+976-76112050

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.