2018 оны зуны тогтмол нислэгийн цагийн хуваарь

НИСЭХ БУУДАЛ:        ОГНОО:      

Нислэгийн чиглэл Аялалын
дугаар
Агаарын
тээвэрлэгч
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Хүчинтэй
хугацаа
Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 09:15 10:55 2018.03.25 - 2018.10.26
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:30 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 06:45 19:40 06:55 19:35
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 2018.07.06 - 2018.09.01
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 19:25 06:35
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 09:40 13:00 2018.06.27 - 2018.09.06
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-223 06:10 08:25 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 2018.03.25 - 2018.10.27
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-224 09:30 12:00 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:25 00:40 2018.06.04 - 2018.09.25
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 01:40 04:10
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:45 01:00 2018.06.06 - 2018.08.30
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:55 01:10 2018.07.07 - 2018.08.26
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 2018.03.25 - 2018.10.26
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 13:00 17:30 2018.03.26 - 2018.10.22
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 18:30 23:10
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.03.25 - 2018.05.29
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:20 12:30 2018.03.28 - 2018.05.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 2018.06.06 - 2018.08.29
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:20 12:30 2018.09.05 - 2018.10.24
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.06.01 - 2018.08.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55 14:20 16:55
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2018.09.01 - 2018.10.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 07:30 12:05 07:30 12:05 2018.03.25 - 2018.10.25
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 13:05 16:10 13:05 16:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 2018.03.25 - 2018.10.26
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 2018.07.03 - 2018.09.25
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 2018.06.02 - 2018.09.29
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-503 13:35 19:30 13:35 19:30 13:35 19:30 2018.07.02 - 2018.08.30
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-504 20:30 01:05 20:30 01:05 20:30 01:05
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 2018.07.03 - 2018.08.29
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.05.03 - 2018.05.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.06.07 - 2018.06.28
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 2018.06.03 - 2018.06.18
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 20:15 20:15 00:25 20:15 00:25 00:25 2018.06.23 - 2018.06.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 12:55 17:30 2018.06.06 - 2018.06.13
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 18:35 21:40
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:55 18:35 2018.06.20 - 2018.06.27
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.07.05 - 2018.07.26
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 00:25 20:15 2018.07.01 - 2018.07.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.07.02 - 2018.07.10
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 2018.07.01 - 2018.07.08
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 2018.07.21 - 2018.08.01
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.07.25 - 2018.07.26
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 11:25 15:30 2018.07.31 - 2018.07.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 16:30 19:10
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:55 18:35 2018.07.04 - 2018.07.25
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 14:05 18:30 2018.07.07 - 2018.08.25
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 19:30 00:10
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.10.04 - 2018.10.25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 2018.08.02 - 2018.08.19
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 11:20 15:30 2018.08.14 - 2018.08.14
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 16:30 19:10
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 00:25 2018.08.24 - 2018.08.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 01:45 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 00:25 20:15 00:25 2018.08.20 - 2018.08.24
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.08.29 - 2018.08.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 20:15 00:25 2018.09.01 - 2018.09.09
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 00:25 2018.09.15 - 2018.09.16
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 00:25 20:15 2018.09.23 - 2018.09.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 00:40 20:30 2018.07.29 - 2018.07.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:40 04:20
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 17:45 21:55 2018.08.05 - 2018.08.06
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:35 22:55
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 00:15 04:25 2018.08.07 - 2018.08.07
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 05:35 08:15
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:00 18:35 2018.08.01 - 2018.08.08
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 13:55 18:35 2018.08.15 - 2018.08.29
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 19:35 22:40
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-303 00:15 04:25 2018.07.31 - 2018.07.31
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-304 05:35 08:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-303 00:15 04:25 2018.08.14 - 2018.08.14
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-304 05:35 08:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 20:30 00:40 2018.08.10 - 2018.08.11
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:40 04:20
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 20:30 00:40 2018.08.24 - 2018.08.25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:50 04:30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2018.09.06 - 2018.09.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 00:25 20:15 20:15 00:25 00:25 2018.09.21 - 2018.09.27
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 07:50 09:15 05:30 07:00 07:50 09:15 07:50 09:15 2018.03.25 - 2018.06.30
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 10:15 11:45 08:00 09:30 10:15 11:45 10:15 11:45
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 13:10 15:50 13:10 15:50 13:10 15:50 2018.03.25 - 2018.08.15
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 16:50 19:20 16:50 19:20 16:50 19:20
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 11:00 12:40 11:00 12:40 11:00 12:40 2018.06.01 - 2018.08.15
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 13:40 15:20 13:40 15:20 13:40 15:20
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 13:30 15:30 2018.03.25 - 2018.05.31
ӨЛГИЙ - ХОВД MNG-98 16:00 17:30
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-98 18:00 20:40
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 07:00 09:00 2018.03.25 - 2018.05.31
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 09:30 13:30
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 14:00 15:50 2018.03.25 - 2018.05.31
ХОВД - УЛААНГОМ MNG-84 16:20 16:50
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-84 17:20 21:00
ЧИНГИС ХААН - АЛТАЙ MNG-61 11:30 13:30 13:30 15:30 2018.03.25 - 2018.05.31
АЛТАЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-62 14:00 16:00 16:00 18:00
ЧИНГИС ХААН - БАЯНХОНГОР MNG-81 16:30 18:00 2018.03.25 - 2018.03.31
БАЯНХОНГОР - ЧИНГИС ХААН MNG-82 18:30 20:00
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 18:30 20:00 2018.03.25 - 2018.03.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 20:30 22:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:35 11:00 09:35 11:00 07:40 09:00 2018.03.25 - 2018.04.30
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 12:40 11:30 12:40 09:30 11:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:30 11:00 2018.05.01 - 2018.10.09
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 13:00
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 2018.06.05 - 2018.08.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MNG-75 17:40 19:00 05:30 07:00 17:40 19:00 17:40 19:00 17:40 19:00 2018.06.01 - 2018.08.31
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MNG-76 19:30 21:00 07:30 09:00 19:30 21:00 19:30 21:00 19:30 21:00
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MNG-75 14:05 15:30 2018.07.01 - 2018.08.01
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MNG-76 16:00 17:25
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:50 11:30 2018.06.01 - 2018.10.10
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 12:00 13:30
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 07:40 09:00 2018.05.01 - 2018.05.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 09:30 11:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:35 11:00 2018.05.01 - 2018.05.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:30 12:40
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 07:50 09:15 05:30 07:00 07:50 09:15 07:50 09:15 2018.07.01 - 2018.10.27
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 10:15 11:45 08:00 09:30 10:15 11:45 10:15 11:45
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 12:15 14:15 12:30 14:30 2018.06.01 - 2018.06.03
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 14:40 18:45 15:00 19:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 08:20 09:50 2018.06.01 - 2018.08.31
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 10:20 11:45
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 07:40 09:00 2018.06.01 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MNG-95 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MNG-96 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:20 12:50
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 16:00 17:30 13:30 15:00 13:30 15:00 13:30 15:00 2018.06.01 - 2018.06.04
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 18:00 19:30 15:30 16:50 15:30 16:50 15:30 16:50
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 04:00 06:00 2018.06.04 - 2018.06.04
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MNG-98 06:30 07:00
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:30 11:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 12:30 14:20 2018.06.02 - 2018.06.02
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 14:50 18:40
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 19:10 21:00 2018.06.02 - 2018.06.02
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 21:30 01:30
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 05:35 06:35 05:35 06:35 05:35 06:35 05:35 06:35 2018.06.05 - 2018.09.09
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:05 10:05 07:05 10:05 07:05 10:05 07:05 10:05
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 07:50 09:00 07:50 09:00 07:50 09:00 2018.06.05 - 2018.09.11
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 15:50 16:50 15:50 16:50 15:50 16:50 2018.06.05 - 2018.09.07
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 17:20 20:10 17:20 20:10 17:20 20:10
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 06:35 07:35 06:30 07:30 06:30 07:30 06:30 07:30 2018.09.10 - 2018.10.15
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 08:05 11:05 08:00 11:00 08:00 11:00 08:00 11:00
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 12:30 13:30 10:40 11:30 07:00 07:50 2018.10.16 - 2018.10.27
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 13:50 16:40 12:00 14:50 08:20 11:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 12:30 13:30 12:30 13:30 12:30 13:30 2018.09.13 - 2018.10.13
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 14:00 17:10 14:00 17:10 14:00 17:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 17:10 18:00 15:30 16:20 2018.10.16 - 2018.10.27
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 18:30 21:20 16:50 19:40
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 11:35 12:30 11:35 12:30 11:35 12:30 2018.09.10 - 2018.10.15
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 13:10 15:50 13:10 15:50 13:10 15:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 18:50 19:40 18:50 19:40 2018.10.19 - 2018.10.27
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 20:10 23:00 20:10 23:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:25 10:30 09:25 10:30 07:35 08:40 08:20 09:50 2018.10.16 - 2018.10.27
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:00 11:55 11:00 11:55 09:10 10:10 10:20 11:45
ЧИНГИС ХААН - Манжуур MML881 15:10 17:30 15:10 17:30 15:10 17:30 2018.03.25 - 2018.10.27
Манжуур - ЧИНГИС ХААН MML882 18:20 20:50 18:20 20:50 18:20 20:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 15:00 16:30 15:00 16:30 2018.03.25 - 2018.06.24
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 17:20 18:50 17:20 18:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 13:50 15:20 13:50 15:20 2018.06.25 - 2018.09.07
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 16:10 17:50 16:10 17:50
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MML-111 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 06:50 08:20 2018.06.25 - 2018.09.02
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MML-112 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10 08:40 10:10
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML-131 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 10:40 12:20 2018.06.25 - 2018.09.02
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML-132 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10 12:40 14:10
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 07:00 08:40 07:00 08:40 2018.03.25 - 2018.06.24
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 09:10 10:45 09:10 10:45
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 06:30 08:10 06:30 08:10 2018.06.25 - 2018.10.27
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 08:40 10:20 08:40 10:20
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 11:40 13:20 12:20 14:00 2018.03.25 - 2018.06.24
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 13:40 15:30 14:20 16:10
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 17:35 19:10 17:35 19:10 2018.06.25 - 2018.10.27
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 19:30 21:20 19:30 21:20
ЧИНГИС ХААН - ДОНОЙ MML191 07:00 09:00 07:00 09:00 2018.03.25 - 2018.06.24