“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-01

Танилцуулга

Бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн зориулалтаар:  ЧХОУНБ-ын хилийн бүсэд байрлах  47 м.кв талбай

“Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хувь хүн болон хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуй нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ( 2017, 2018он)

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд:Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх,   хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно)

  1. аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

  2. иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга   (сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Талбай түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн зориулалтаар түрээслэх 1м.кв-ын доод үнэ 66,000.00/ жаран зургаан мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-01

Танилцуулга

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын     олон улсын явагчийн танхимд байрлах 3 м.кв  талбай

 “Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хувь хүн болон хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуй нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • 2.Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд:Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх,   хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно)

а / аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 1 жилийн  санхүүгийн тайлан

b / иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга  (сүүлийн 1 жил)

 •  Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авчирах)

 •  Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Талбай түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар түрээслэх 1м.кв-ын доод үнэ 165, 000.00/ зуун  жаран таван  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,Буянт Ухаа, 10- р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-01

Танилцуулга

Гаалийн зуучийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборт байрлах  түрээслэгчийн  1 суудал                                                                                                                                                                                                  

“Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • 2017, 2018 онуудад Гаалийн хууль, дүрэм, журам зөрчсөн эсэх талаарх лавлагаа

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ( 2017, 2018 он)

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд: Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх, хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно).

  1. аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

  2. иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга (сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл (мэргэжлийн диплом, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийн үнэмлэх, сунгалтыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)

 • Түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Гаалийн зуучийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар түрээслэх 1 суудлын доод үнэ 500, 000.00/  таван зуун  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.

 

Оруулсан : 2019 5-Р Сар 03

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

1900-1980

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
CALL CENTER

Дэлгэрэнгүй

Зочны танхим

Орон нутгийн хүндэт зочны танхим

Дэлгэрэнгүй

Санал,Гомдол,Талархал

Хүлээн авах утас: +976 11 283200, +976 11 1900-1980

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.