CHINGGIS KHAAN INTERNATIONAL AIRPORT

Ulaanbator, Khan-Uul discrit

ОРОН НУТГИЙН ХҮНДЭТ ЗОЧНЫ ТАНХИМ

Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ. Утас: +976-11-70049819, 98220671