CHINGGIS KHAAN INTERNATIONAL AIRPORT

Ulaanbator, Khan-Uul discrit

ЭМНЭЛЭГ

Нисэх буудалд онцгой байдал тохиолдсон үед эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламж үзүүлэх, буудлын ажиллагсадын эрүүл мэндийг хамгаалж тэдэнд эрүүл аж төрөх хэв маяг, эрүүл мэндээ хамгаалах зан үйлийг төлөвшүүлэн улмаар өвчлөлийг бууруулж, хөдөлмөрийн чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор эмгэлгийн хэсэг ажилладаг.

Онцгой байдлын үед яаралтай түргэн тусламж үзүүлдэг.

Хаяг: Нисэх буудлын 1 дүгээр давхарт байрладаг.

Утас: +976 11-283033