ОУНБ-ын үйл ажиллагааг аюулгүй, шуурхай, соёлтой, үр ашигтай зохион байгуулж, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн цогц үйлчилгээг бүрдүүлсэн үндэсний шилдэг байгууллага болно" гэсэн эрхэм зорилгын хүрээнд байгууллагын хэмжээнд үйл ажиллагааны чанарыг өндөр түвшинд байлгах, үйл ажиллагааны үр ашигтай тасралтгүй байдал, олон улсын болон үндэсний стандарт, шаардлагыг бүрэн хангах зориулалтыг үндэслэн дараах Чанарын бодлогыг баримтлан ажиллана. Үүнд:

-Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг чанартай, үр ашигтайгаар хүргэж, үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэн, ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар,мэдлэгийг тогтмол дээшлүүлэн хөгжүүлэх.

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.