ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ ХҮРСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ШИЛДЭГ НИСЭХ БУУДЛЫГ БИД ХАМТДАА БҮТЭЭНЭ.

НИСЭХ БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ АЮУЛГҮЙ,ШУУРХАЙ,СОЁЛТОЙ,ҮР АШИГТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЖ,ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРЭЛТ,ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦСЭН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БҮРДҮҮЛСЭН ҮНДЭСНИЙ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА БОЛНО.

  • 1. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
  • 2. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ
  • 3. ЧАДВАРЛАГ АЖИЛТАН
  • 4. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨГӨЛДӨРЖИЛ
  • 5. СТАНДАРТЧИЛАГДСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  • 6. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

ШИНЭ НИСЭХ БУУДАЛД ШИНЭЛЭГ СЭТГЭЛГЭЭТЭЙГЭЭР.

1-Р ДАВХАР

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

2-Р ДАВХАР

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

3-Р ДАВХАР

ОУ-ын транзит танхим

ЗОРЧИГЧЫН ТОО
НИЙТ НИСЛЭГИЙН ТОО
ИРСЭН НИСЛЭГИЙН ТОО
ЯВСАН НИСЛЭГИЙН ТОО

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА 2017-2019 ОНЫ ХООРОНД ДАРААХ ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

"Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн зорилтод нийцүүлэн ЧХОУНБ-ын аюулгүй ажиллагааны баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж батлуулан мөрдөж байна.

"БУЯНТ-УХАА" ОУНБ-ын 2018 оны гадаад хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлуулсан.

"Зам тээврийн салбарын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх" ажлын хэсэг "Эко орчин" компанитай хамтран 7 хоногийн турш нисэх буудлын хог хаягдлыг ачуулж гүйцэтгэлд нь судалгаа хийгдсэн.

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.