• Монгол хэл
  • English
 buyant-ukhaa@airport.gov.mn

“Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудалд 2023.09.11-2023.09.17-ны өдрүүдэд үйлдсэн нислэг

“Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудалд 2023.09.11-2023.09.17-ны өдрүүдэд олон улсын 3, орон нутгийн 57 нийт нийт 60 нислэг үйлдэгдэж / Тусгай үүргийн-9, Түргэний-2, Ерөнхий зориулалтын-27, Дадлагын-14, Шалгалтын-6, Хөөлтийн-1, Захиалгат-1/ нөөц нисэх буудлаар сонгогдсон хүсэлт нийт 97 удаа хүлээн авч бэлэн байдлыг ханган ажиллалаа.

Дээш