• Монгол хэл
  • English
 buyant-ukhaa@airport.gov.mn

Тайландын хаант улсын иргэний нисэхийн сургалтын төвтэй хамтарсан аэродромын нислэгийн удирдагчийн дадлагажуурын сургалт эхэллээ

Дээш