• Монгол хэл
  • English
 buyant-ukhaa@airport.gov.mn

“БУЯНТ-УХАА” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ БУЯНТ-УХАА АЭРОДРОМЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ШИНЭЧЛЭВ

“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хугацаа 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болохтой холбогдуулан Иргэний нисэхийн дүрэм /ИНД-139/-ийн шаардлагыг бүрэн хангах бэлтгэл ажлыг амжилттай зохион байгуулж, ИНД-139-ийн Б,В бүлгийн Гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагааны шаардлагын хүрээнд Аэродромын /Хязгаарлагдмал бус/ гэрчилгээгээ 2024 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаатай шинэчлэн авлаа.

Ингэснээр Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 455 дугаар тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой боллоо.

“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудалд 2022 онд нийт 1888 нислэг үйлдэгдэж, нислэг үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлыг ханган ажилласан билээ. Үүнд:

Олон улсын-52 нислэг
Орон нутгийн-1836 нислэг
Нөөц нисэх буудлаар сонгогдсон хүсэлт нийт 2249 удаа хүлээж авсан байна.

Дээш