• Монгол хэл
  • English
 +976-1900-1980      buyant-ukhaa@airport.gov.mn

Буянт-Ухаа Олон улсын нисэх буудлын утасны жагсаалт

Буянт-Ухаа Олон улсын нисэх буудлын Дарга Л.Отгонжаргал Утас: 71283003
Буянт-Ухаа Олон улсын нисэх буудлын Дэд дарга Б.Ганбаатар Утас: 71283007
Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн дарга Б.Алтантуяа Утас: 71283021
Захиргаа, хууль, эрх зүйн хэлтcийн дарга Ч.Хандмаа Утас:
Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Очхүү Утас: 71283019
Үйлдвэрлэл зохицуулалт, инженерингийн хэлтсийн дарга Х.Бадмаараг Утас: 71283011
Терминал үйлчилгээний хэсгийн дарга Д.Гантулга Утас: 71283100
Аэродромын хэсгийн дарга С.Булганцэрэн Утас: 71283085
Аврах, гал унтраах хэсгийн дарга Х.Болд Утас: 71281705
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, зохицуулалт, хяналтын хэсгийн дарга Д.Золжаргал Утас: 71283079
Гэрэлт суулт, хуваарилах сүлжээний хэсгийн дарга П.Баатар Утас: 71283094
Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах Нягтлан бодогч: Ц.Цацрал Утас: 71283006
Талбай, самбар түрээслэхтэй холбоотой асуудлаар Санхүү, төлөвлөлт, маркетингийн хэлтэстэй холбогдох: Утас: 71283294, 71283229

 

Дээш