• Монгол хэл
  • English
 +976-1900-1980      buyant-ukhaa@airport.gov.mn
2022-06-21| 30

ICAO-ын олон улсын хэрэгжилтийг дэмжих симпозиум “giss 2022” истанбул хотноо зохион байгууллагдана

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO)/-аас 2022 оны 6 дугаар сарын 28-аас 7 дугаар сарын 01-ний өдрүүдийн хооронд БНТУ-ын Истанбул хотноо Олон улсын хэрэгжилтийг дэмжих симпозиумыг /GISS2022/ зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Нээлтийн арга хэмжээг БНТУ-ын Иргэний нисэхийн ерөнхий захиргаа хариуцан зохион байгуулах бөгөөд ICAO-ийн Дэлхийн ...

2022-06-21| 28

ИНҮТ чанарын менежментийн тогтолцооны гэрчилгээ олгох хөндлөнгийн аудитын байгууллагын шалгалтад хамрагдаж байна

Иргэний нисэхийн үндэсний төв нь Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO ISO 9001:2015, ISO 22301:2019, ISO 22320:2018, ISO 22395:2018, ISO 31000:2018 стандартуудыг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 3 хоногийн хугацаатайгаар Чанарын менежментийн тогтолцооны гэрчилгээ олгох хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас ...

Дээш