• Монгол хэл
  • English
 +976-1900-1980      buyant-ukhaa@airport.gov.mn
2022-06-22| 43

Дэлхийн нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн конгресс-2022” мадрид хотноо болж байна

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн байгууллага /CANSО/-аас Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн байгууллага (CANSO), Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын холбоо (ATCA)-тай хамтран явуулдаг олон улсын нислэгийн хөдөлгөөний менежмент /ATM/-ийн томоохон арга хэмжээний нэг болох “Дэлхийн нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн конгресс–2022” /World Air Traffic ...

Дээш