БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ШААРДЛАГУУД

2.1 Дараах зүйлсийг экспортлох, импортлох болон шилжүүлэн ачихад Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай: Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд ба бүтээгдэхүүн, лаазалсан болон боловсруулсан бүтээгдэхүүн, амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд ба бүтээгдэхүүн агуулсан биологийн болон химийн бордоо, пестицид, мал эмнэлгийн бүтээгдэхүүн ба тоног төхөөрөмж гэх мэт.

2.2 Эдгээр зөвшөөрлүүдээс гадна амьд амьтныг дамжин өнгөрүүлэхэд зөвшөөрөл шаардлагатай.

2.3 Ховордсон амьтан ургамлын аймгийг хамгаалах Олон улсын худалдааны Конвенцийн дагуу хамгаалагдсан зэрлэг амьтан ургамал буюу тэдгээрээс гаралтай түүхий эдийг импортлох болон экспортлоход Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай.

2.4 Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, биобэлдмэл, экспортлох болон импортлоход Эрүүл мэнд, спортын яамны лиценз, лицензийн бичигт эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нэр, хэлбэр, тун, тоо хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, улсын хилээр нэвтрүүлэх хугацаа, хилийн боомтыг заасан байна. Вакцин, биобэлдмэл, оношлуур, урвалж бодис нь хүйтэн хэлхээний горимын бүртгэлийн хуудастай байна.

2.5 Цус цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн, биологийн халдвартай материал улсын хилээр нэвтрүүлэх үед Эрүүл ахуйн болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт, эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолттой, Эрүүл мэнд, спортын яамнаас олгосон хил нэвтрэх зөвшөөрөлтэй байна.

2.6 Хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлох болон импортлоход тухайн үйлдвэр нь зохистой дадал эсвэл хяналт удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэн, үйлдвэрлэгч буюу түүний албан ёсны гэрээт борлуулагчтай байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй байна. Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, цэвэр өсгөврийн хөрөнгө, хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эдийг Монгол улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, урьдчилан шинжлүүлж, эрүүл ахуйн хяналт хийлгүүлсэн байна.Согтууруулах ундаа, стратегийн хүнс (хуурай сүү болон савласан сүү) импортлоход холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

2.7 Шарил, чандар улсын хилээр нэвтрүүлэх үед дараах бичиг баримт бүрдүүлэн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандана.

  1. Дагалдаж ирсэн гэрчлэх баримт бичгүүд (иргэний үнэмлэх, гадаад паспортны хуулбар, элчин сайдын газрын тодорхойлолт);
  2. Илгээгч улсын эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт (шүүх эмнэлэг);
  3. Цагдаагийн байгууллагаас гаргасан тодорхойлолт;
  4. Халдвартгүйтгэл хийсэн гэрчилгээтэй (чандарт хамаарахгүй);
  5. Халдварт өвчний шалтгаантай нас барсан эсэх олон улсын хөл хориот өвчний халдвартай бүс, нутгаас ирсэн эсэхийг тодорхойлсон бичиг баримт.

 

АГААРЫН ХӨЛӨГТ АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХЭД ТАВИГДАХ шААРДЛАГУУД

4.1 Ерөнхий зөвшөөрлийг Олон улсын иргэний нисэхийн Конвенцийн Аюултай ачааг агаараар аюулгүй тээвэрлэх тухай Хавсралт 18-ын хүчинтэй хэвлэлийн шаардлагуудыг хангасан агаарын тээвэрлэгчдэд Гаалийн удирдах газраас олгоно. Агаарын тээвэрлэгч нь тээвэрлэхийг хүсэж буй аюултай ачааны талаар тодорхой мэдээллийг багтаасан өргөдлөө Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргад ирүүлнэ. Уг өргөдөлд замын дагалдах хуудас болон мэдүүлэх хуудсыг хавсаргасан байна.

4.2 Аюултай ачааг агаараар аюулгүй тээвэрлэх тухай ICAO-ийн техникийн зааварчилгааны Бүлэг 2.1 (Док 9284) болон аюултай ачааг тээвэрлэх журмын Бүлэг 3.3-т заасны дагуу аюултай ачааг тээвэрлэхийг хориглоно.

4.3 Холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

4.4 Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хилийн мэргэжлийн хяналтын байгууллага хяналт тавина.

4.5 Зохих зөвшөөрөлгүйгээр химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

4.6 Аюултай хог хаягдлыг ашиглах, хадгалах, түр байршуулах, устгах, зорилгоор Монгол Улсад импортоор оруулахыг хориглоно.

4.7 Аюултай хог хаягдлыг Монгол Улсын хилээр дамжуулан тээвэрлэхийг хориглоно.

4.8 Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг импортлогч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн шаардлагыг бүрэн хангасан, холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

 


 

 


Улаанбаатарын цаг: 18/12/2018

Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
  Дэлгэрэнгүй:          
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.
Утас: 976-11-283054

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Банкний үйлчилгээ

Голомт банк
Утас:+976-11-283205, 285534
Худалдаа хөгжлийн банк
Утас: +976-70049714 Дэлгэрэнгүй

Утасны оператор

Мобиком ХХК
Утас:+976-75759944-3220

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.
Утас: 1900-1991

Дэлгэрэнгүй

TOM N TOMS

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
Утас: +976-99117569

Дэлгэрэнгүй

1900-1980

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
CALL CENTER

Дэлгэрэнгүй

Зочны танхим

Орон нутгийн хүндэт зочны танхим

Дэлгэрэнгүй

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.