ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/06/24
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   OM-223   БЭЭЖИН  17:55    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/06/24
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50  10:38   Буусан
   MO-102   ЭРХҮҮ  11:45  11:34   Буусан
   OM-312   БУСАН  16:10    
   OM-298   ХОНГКОНГ  16:45    
   OM-302   СӨҮЛ  17:00    
   OM-502   ТОКИО  19:15    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40