ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/08/21
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   MO-101   ЭРХҮҮ  05:55  05:55  
   OM-223   БЭЭЖИН  06:10  06:10  
   SU-331   МОСКВА  07:05    
   OM-501   ТОКИО  07:45    
   OM-301   СӨҮЛ  08:40    
   OM-505   КАНСАЙ  08:50    
   OM-137   ФРАНКФУРТ  09:40    
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   OM-297   ХОНГКОНГ  12:50    
   BX-4123   БУСАН  13:00    
   MO-801   ХӨХ ХОТ  14:10    
   CA-956   БЭЭЖИН  18:30    
   OM-307   СӨҮЛ  20:15    
   OM-227   БЭЭЖИН  22:45    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/08/21
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-308   СӨҮЛ  04:15  03:55   Ирж байна
   OM-138   ФРАНКФУРТ  05:20    
   SU-330   МОСКВА  05:40    
   OM-132   МОСКВА  07:50  07:31   Ирж байна
   MO-102   ЭРХҮҮ  09:10    
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   BX-4113   БУСАН  11:40    
   OM-224   БЭЭЖИН  12:00    
   OM-302   СӨҮЛ  17:00    
   CA-955   БЭЭЖИН  17:10    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  18:35    
   OM-506   КАНСАЙ  18:40    
   OM-502   ТОКИО  19:15    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-298   ХОНГКОНГ  23:00    
   KE-8867   СӨҮЛ  23:55