ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/12/18
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   TK-343   БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/  06:00    
   OM-301   СӨҮЛ  07:45    
   OM-297   ХОНГКОНГ  07:50    
   BX-412   БУСАН  15:00    
   MR-851   ХАЙЛААР  15:10    
   CA-902   БЭЭЖИН  15:30    
   OM-223   БЭЭЖИН  17:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/12/18
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   TK-342   БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/  05:00  04:39   Ирж байна
   BX-411   БУСАН  14:00    
   CA-901   БЭЭЖИН  14:30    
   OM-302   СӨҮЛ  16:05    
   OM-298   ХОНГКОНГ  18:05    
   MR-852   ХАЙЛААР  20:50    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:00