ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/02/22
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   BX-412   БУСАН  12:50  12:50  
   CA-902   БЭЭЖИН  15:30  15:30  
   KE-868   СӨҮЛ  17:10    
   OM-223   БЭЭЖИН  17:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/02/22
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   CA-901   БЭЭЖИН  14:30  14:08   Ирж байна
   MO-802   ХӨХ ХОТ  14:40    
   KE-867   СӨҮЛ  15:50  15:36   Ирж байна
   OM-302   СӨҮЛ  16:05  15:53   Ирж байна
   OM-298   ХОНГКОНГ  18:05    
   OM-502   ТОКИО  20:25    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:00