ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/10/21
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   M0-807   ТЯНЖИН  22:30  22:30  
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/10/21
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   MO-802   ХӨХ ХОТ  18:35  18:33   Буусан
   OM-502   ТОКИО  19:15  19:29   Ирж байна
   KE-867   СӨҮЛ  21:45  21:35   Ирж байна
   OM-2972   ХОНГКОНГ  23:10  22:54   Ирж байна