ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/01/22
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-301   СӨҮЛ  07:45  07:45  
   OM-223   БЭЭЖИН  08:15  08:15  
   SU-331   МОСКВА  08:25  08:25  
   OM-501   ТОКИО  08:55  08:55  
   MO-101   ЭРХҮҮ  09:00  09:00  
   MO-801   ХӨХ ХОТ  13:30    
   MR881   МАНЖУУР  14:40    
   CA-902   БЭЭЖИН  15:30    
   KE-868   СӨҮЛ  17:10    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/01/22
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-136   МОСКВА  06:15  06:54   Ирж байна
   SU-330   МОСКВА  07:10  07:19   Ирж байна
   MO-102   ЭРХҮҮ  13:00    
   OM-224   БЭЭЖИН  14:00    
   CA-901   БЭЭЖИН  14:30    
   KE-867   СӨҮЛ  15:50    
   OM-302   СӨҮЛ  16:05    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  19:40    
   MR882   МАНЖУУР  19:55    
   OM-502   ТОКИО  20:25