ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/08/16
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-297   ХОНГКОНГ  06:25    
   SU-331   МОСКВА  07:05    
   OM-311   БУСАН  07:30    
   OM-135   МОСКВА  09:15    
   TK-343   БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/  11:05    
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   OM-503   ТОКИО  13:35    
   OM-223   БЭЭЖИН  17:55    
   CA-956   БЭЭЖИН  18:30    
   OM-307   СӨҮЛ  20:15    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/08/16
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-228   БЭЭЖИН  04:30    
   OM-308   СӨҮЛ  05:05  04:39   Ирж байна
   SU-330   МОСКВА  06:00  05:47   Ирж байна
   TK-342   БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/  10:05    
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   OM-312   БУСАН  16:10    
   OM-298   ХОНГКОНГ  16:45    
   CA-955   БЭЭЖИН  17:30    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40