ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2017/10/24
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   BX-412   БУСАН  14:40  14:40  
   OM-223   БЭЭЖИН  17:55    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2017/10/24
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   BX-411   БУСАН  13:40  13:42   Буусан
   OM-298   ХОНГКОНГ  16:45  16:39   Ирж байна
   OM-302   СӨҮЛ  16:50  16:59   Ирж байна
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40