ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/06/25
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-223   БЭЭЖИН  17:55  17:55  
   CA-956   БЭЭЖИН  18:30    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/06/25
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-298   ХОНГКОНГ  16:45  16:31   Ирж байна
   OM-302   СӨҮЛ  17:00  16:27   Ирж байна
   CA-955   БЭЭЖИН  17:30  17:37   Ирж байна
   OM-502   ТОКИО  19:15  19:11   Ирж байна
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40