ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/04/20
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-297   ХОНГКОНГ  06:25    
   OM-501   ТОКИО  07:45    
   MO-101   ЭРХҮҮ  07:50  07:50  
   OM-301   СӨҮЛ  08:40    
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   BX-412   БУСАН  12:50    
   MO-801   ХӨХ ХОТ  13:10    
   MR881   МАНЖУУР  15:10    
   OM-223   БЭЭЖИН  17:55    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/04/20
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-136   МОСКВА  10:30    
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   BX-411   БУСАН  11:40    
   MO-102   ЭРХҮҮ  11:45    
   OM-298   ХОНГКОНГ  16:45    
   OM-302   СӨҮЛ  17:00    
   OM-502   ТОКИО  19:15    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  19:20    
   MR882   МАНЖУУР  20:50    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40