ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2017/08/23
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-501   ТОКИО  07:55  07:55  Ниссэн
   OM-305   СӨҮЛ  08:45    
   OM-135   МОСКВА  09:15  09:15  
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   KE-8868   СӨҮЛ  11:55    
   MR881   МАНЖУУР  14:10    
   MO-801   ХӨХ ХОТ  17:00    
   CA-956   БЭЭЖИН  18:30    
   OM-227   БЭЭЖИН  22:45    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2017/08/23
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   MO-102   ЭРХҮҮ  09:20  09:25   Ирж байна
   KE-8867   СӨҮЛ  10:25  10:32   Ирж байна
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   OM-224   БЭЭЖИН  12:00    
   OM-306   СӨҮЛ  16:50    
   CA-955   БЭЭЖИН  17:30    
   OM-502   ТОКИО  19:10    
   MR882   МАНЖУУР  19:25    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  22:50